Skjema

  • 25.08.2013 20:11

    Sjekkliste til bruk ved boligkjøp

      Her finner du forbrukerrådets sjekkliste som vi anbefaler at du benytter før du legge inn bud ved kjøp av ny bolig. Sjekklisten minner kjøper...

  • 23.03.2013 19:41

    Skjøte

    Publisert 2013-02-19 21:36 (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du gratis skjøte som du kan benytte ved eiendomsoverdragelse. For...

Vis fler

Boligtvistnemnda


BoligtvistnemndaBoligtvistnemnda
 behandler tvister ved kjøp av ny bolig/leilighet eller fritidsbolig eller oppføring av tilsvarende.


Boligtvistnemnda behandler tvistesaker mellom forbruker og selger, dersom sistnevnte er medlem av enten: Boligprodusentenes Forening, Byggmesterforbundet eller Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

Selv om nemnda behandler saken, kan hver av partene få spørsmålet "overprøvd" ved vanlig domstolsbehandling.

Du må reklamere overfor selger først
Husk at du må reklamere snarest når du finner feil som du ønsker å gjøre gjeldende som reklamasjonsgrunnlag. Dette bør du gjøre pr. epost til selger, eller på tilsvarende dokumenterbar måte. Først dersom det konstateres at det ikke oppnås enighet, kan det inngis klage til nemnda.

Hvordan du klager til nemnda

Du kan benytte skjemaet som du finner HER. Det skal sendes i 2 eksemplarer m/vedlegg. Husk å legge ved kopi av dokumenter du mener er viktige for saken (fkontrakt, rapport fra sakkyndig, korrespondanse m.m.). 

Husk at du må reklamere snarest når du finner feil som du ønsker å gjøre gjeldende som reklamasjonsgrunnlag. Dette bør du gjøre pr. epost til selger, eller på tilsvarende dokumenterbar måte. Først dersom det konstateres at det ikke oppnås enighet, kan det inngis klage til nemnda.

Du kan benytte advokat i forbindelse med klagebehandlingen. De fleste boligeiere har forsikring, som dekker det vesentlige av kostnadene med dette (egenandel).


Gebyr
Kjøper må betale et gebyr ved inngivelse av klage. Dette utgjør ett rettsgebyr. Idag utgjør det kr. 1.075,-.

Saksbehandlingen i nemnda

Både kjøper og selger kan kreve at saken behandles i boligtvistnemnda.

Saksbehandlingen er vanligvis skriftlig, og uten oppmøte fra partenes side.


Ved behandlingen har begge parter rett til å uttale seg om det saken gjelder. Dersom en av partene uten grunn unnlater å svare på spørsmål fra nemnda innen angitt frist, kan nemnda avgjøre klagen på grunnlag av de øvrige innkomne opplysninger.
Eiendomsrett2Hos oss får du eiendomsadvokat som er spesialist med over 10 års erfaring. Vi tilbyr bistand i slike saker over hele landet. 


Dersom du har behov for en advokat i sak om eiendom, er du du velkommen til å sende oss et 
kontaktskjema eller ringe oss på tlf
 22 20 50 40

Bilde av medlemmer_farger_web 


Bilde av kompetanseVåre tjenester:
- Kartlegging og løsning av tvister som gjelder fast eiendom
- Reklamasjon ved kjøp og salg av bolig  
- Reklamasjon ved kjøp av håndverkertjenester
- Veiretter og naboforhold
- Odelsrett 
Gaselle2012
Vårt fokus på å arbeide med få spesialfelt, kommer våre kunder til gode gjennom at vi oppnår bedre resultater i sakene vi behandler. Dette gir igjen økt vekst for oss gjennom at flere og flere velger å benytte seg av våre tjenester innen eiendomsrett.

Advokatfirmaet Sylte AS ble kåret til gasellebedrift både i 2011 og 2012.