Skjema

  • 25.08.2013 20:11

    Sjekkliste til bruk ved boligkjøp

      Her finner du forbrukerrådets sjekkliste som vi anbefaler at du benytter før du legge inn bud ved kjøp av ny bolig. Sjekklisten minner kjøper...

  • 23.03.2013 19:41

    Skjøte

    Publisert 2013-02-19 21:36 (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du gratis skjøte som du kan benytte ved eiendomsoverdragelse. For...

Vis fler

Skjema

Sjekkliste til bruk ved boligkjøp

  Her finner du forbrukerrådets sjekkliste som vi anbefaler at du benytter før du legge inn bud ved kjøp av ny bolig. Sjekklisten minner kjøper...

Skjøte

Publisert 2013-02-19 21:36 (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du gratis skjøte som du kan benytte ved eiendomsoverdragelse. For...

Hjemmelserklæring

Publisert 2013-02-19 21:43 (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du gratis hjemmelserklæring, som benyttes ved overdragelse av eiendom ved...

Servitutterklæring

Publisert 2013-02-19 22:00 (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du erklæring som kan benyttes ved tinglysning av rettighet på eiendom...

Festekontrakt

Publisert 2013-02-19 22:06 (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du gratis festekontrakt som kan benyttes ved tinglysning. Hos...

Pantedokument

Publisert 2013-02-19 22:11 (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du gratis pantedokument som kan benyttes ved tinglysning. For borettslag...

Seksjonering av eiendom

Publisert 2013-02-19 22:17 (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du gratis skjema for fordeling av sameieandeler ved seksjonering av...

Overføring av areal

Publisert 2013-02-19 22:21 (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du gratis skjema for overføring av areal ved fast eiendom. Hos...

Skjøte borettslagsleilighet

(Kilde: www.advokatsylte.no) Publisert 2013-02-19 22:33 Her finner du gratis skjøte som du kan benytte ved overdragelse av leilighet i...

Tinglysning andel i borettslag

Publisert 2013-02-19 22:49 (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du gratis skjema som du kan benytte ved tinglysning av andel i borettslag...

Pantedokument borettslagsleilighet

Publisert 2013-02-19 22:55 (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du gratis pantedokument som kan benyttes ved tinglysning i borettslag...

Kjøpekontrakt for bolig

Publisert 2013-02-20 19:34 (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du gratis KJØPEKONTRAKT FOR BOLIG, utarbeidet av...

Husleiekontrakt mal

Publisert 2013-02-24 16:29                                                                        (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du...

Søknadsskjema konsesjon for erverv av eiendom

Publisert 2013-02-25 12:07  (Kilde: www.advokatsylte.no) Du finner gratis søknadskjema for erverv av fast eiendom her på nettsiden...

Søknadsskjema etter plan- og bygningsloven

(Kilde: advokatsylte.no) A SØKNADSBLANKETT (BYGGETILLATELSE M.M) 1) SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE 2) SØKNAD OM TILTAK UTEN...