Skjema

  • 25.08.2013 20:11

    Sjekkliste til bruk ved boligkjøp

      Her finner du forbrukerrådets sjekkliste som vi anbefaler at du benytter før du legge inn bud ved kjøp av ny bolig. Sjekklisten minner kjøper...

  • 23.03.2013 19:41

    Skjøte

    Publisert 2013-02-19 21:36 (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du gratis skjøte som du kan benytte ved eiendomsoverdragelse. For...

Vis fler

Søknadsskjema konsesjon for erverv av eiendom

Publisert 2013-02-25 12:07 

Konsesjon erverv fast eiendomDu finner gratis søknadskjema for erverv av fast eiendom her på nettsiden til Statens landbruksforvaltning.

Ved erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven (dvs. konsesjonspliktig eiendomserverv), skal dette skjemaet benyttes.
 

Statens landbruksforvaltning.

Du søker til den kommune der eiendommen ligger, ved å bruke skjemaet SLF-359. Det er kommunen som behandler søknaden, og ved avslag kan du klage til Fylkesmannen. 

Ved avgjørelsen av en konsesjonssøknad skal innvilges, legges det blant annet vekt på hensynet til bosetting. Når søknaden gjelder en landbrukseiendom, skal det i tillegg blant annet legges vekt på prisen på eiendommen, om ervervet utgjør en driftsmessig god løsning og hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Det kan settes vilkår i konsesjonssaker.

Du finner gratis søknadskjema for erverv av fast eiendom her på nettsiden til Statens landbruksforvaltning.
 

 


AdvokateneHos oss får du eiendomsadvokat som er spesialist med over 10 års erfaring. Vi tilbyr bistand i slike saker over hele landet.


Dersom du har behov for en advokat i sak om fast eiendom, er du du velkommen til å sende oss et kontaktskjema eller ringe oss på tlf 22 20 50 40

Bilde av medlemmer_farger_web


Du finner gratis søknadskjema for erverv av fast eiendom her på nettsiden til Statens landbruksforvaltning.

Bilde av kompetanseVåre tjenester:
- Kartlegging og løsning av tvister som gjelder fast eiendom
- Reklamasjon ved kjøp og salg av bolig  
- Reklamasjon ved kjøp av håndverkertjenester
- Veiretter og naboforhold
- Odelsrett 


Du finner gratis søknadskjema for erverv av fast eiendom her på nettsiden til Statens landbruksforvaltning.


Gaselle2012Økt spesialisering

Vår spesialistering kommer våre kunder til gode gjennom gode resultater. Dette gir igjen økt vekst for oss, gjennom at flere og flere velger å benytte seg av våre tjenester innen blant annet eiendomsrett.


Advokatfirmaet Sylte AS ble kåret til gasellebedrift både i 2011 og 2012, av Dagens Næringsliv og Dun & Bradstreet.

Ca. 3 pst av alle Norske selskaper kåres til gasellebedrift hvert år. Langt færre bedrifter kåres flere år på rad.


Du finner gratis søknadskjema for erverv av fast eiendom her på nettsiden til Statens landbruksforvaltning.