Skjema

  • 25.08.2013 20:11

    Sjekkliste til bruk ved boligkjøp

      Her finner du forbrukerrådets sjekkliste som vi anbefaler at du benytter før du legge inn bud ved kjøp av ny bolig. Sjekklisten minner kjøper...

  • 23.03.2013 19:41

    Skjøte

    Publisert 2013-02-19 21:36 (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du gratis skjøte som du kan benytte ved eiendomsoverdragelse. For...

Vis fler

Nye beregnings- og måleregler (H-2300)

 


Boligverdi-loftKommunal- og moderniseringsdepartementet har nå gitt ny veileder for regelverket om grad av utnytting med beregnings- og målereglene som skal benyttes i byggesaker ved arealplanlegging. 


NYE BEREGNINGS- OG MÅLEREGLER (H-2300)

Av advokat Trond Wåland
mailto:trond@advokatsylte.no

Departementet har i dag gitt ut den 4. veilederen (H-2300) til forståelsen av det regelverket om grad av utnytting med beregnings- og målereglene til bruk ved arealplanleggingen i byggesaker. Samtidig utgår forrige utgave fra 2007 (T-1459). 


Formålet med den nye veilederen har i følge departementet vært å oppdatere den til "nytt regelverk, rette opp feil og misforståelser, samt å forbedre illustrasjoner og eksempler". 

Det er også gjort noen viktige endringer i forhold til "Grad av utnytting" presiseringer av krav til gesims- og mønehøyder for to takflater, altan i skrå flate og rekkverk på takterrasser. 

Det er videre gitt presiseringer om avrundingsregler til %-BYA.

Du finner veilederen HER.


_____________________________________________________________________________________


P2-Trond-42Trond Wåland, Advokat MNA
Arbeider spesielt med barne-, familie-, arv- og eiendomsrett. 


Tel:004740404012mailto: trond@advokatsylte.no