Skjema

  • 25.08.2013 20:11

    Sjekkliste til bruk ved boligkjøp

      Her finner du forbrukerrådets sjekkliste som vi anbefaler at du benytter før du legge inn bud ved kjøp av ny bolig. Sjekklisten minner kjøper...

  • 23.03.2013 19:41

    Skjøte

    Publisert 2013-02-19 21:36 (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du gratis skjøte som du kan benytte ved eiendomsoverdragelse. For...

Vis fler

Artikler

Fordeling av vedlikeholdskostnader i boligsameier

  Foto: Olav Sylte/Advokatfirmaet Sylte AS HØYESTERETT HAR TALT Høyesteret har bestemt at vedlikeholdskostnadene i sameier skal fordeles...

Fjerner boplikten

  Foto: Olav Sylte/Advokatfirmaet Sylte AS BOPLIKTEN FJERNES Flere kommuner har fjernet boplikten. Nå står Arendal for tur i følge...

Nye beregnings- og måleregler (H-2300)

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå gitt ny veileder for regelverket om grad av utnytting med beregnings- og målereglene som skal...

Enklere byggregler

  Boligprisene har steget kraftig de siste 15 årene. Dette skyldes først og fremst markedet generelt, men har også en sammenheng med at...

Anklager de rødgrønne for å ha gjort norske boliger dyrere

Eiendomsmeglerforetakenes forening og Huseiernes Landsforbund med mange tusen medlemmer, ønsker nå regjeringsskifte. Eiendomsmeglerforetakenes...

Byggekostnadene opp 3 prosent

Byggekostnadene har i følge SSB steget med gjennomsnittlig ca. 3 prosent for boligarbeid, fra juli 2012 til juli...

Sameiet har ansvaret for lekkasje fra terasse

I boligsameier (selveierleilighet) er det sameiet som er ansvarlig for lekkasjer fra terasser Fast praksis for at boligsameiet er ansvarlig for...

Klage til Boligtvistnemnda ved kjøp av ny bolig

                Boligtvistnemnda behandler klager som gjelder nyoppført bolig, og                                  hvor entreprenøren er...

Reklamasjon på grunn av dårlig lydisolering

En av de største forskjellene mellom frittstående boliger og leiligheter i boligkompleks, er at ved førstnevnte så kjenner du ihvertfall dem du...

Klage på for lite innvendig areal

Arealsvikt, dvs. at opplyst innvendig boligareal ikke stemmer med de faktiske forhold, medfører ofte tvist i forbindelse med kjøp og salv av...

Kan du klage på alt som ikke er "perfekt"?

Kjøper kan klage på dårlig håndverk ved kjøp av ny bolig, og kan i mange tilfeller kreve utbedring. Her skal vi se nærmere på spørsmålet om kjøper...

Våtromsfeil - den vanligste reklamasjonsgrunnen

  Feil ved våtrom er den vanligste grunnen til reklamasjon Av advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no   Noen feil ved bolig skaper...

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp

Det kan oppstilles 7 viktige regler for reklamasjon på mangel, ved kjøp av brukt bolig. Av advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Noen...

Manglende opplysninger om offentlig regulering

Den som kjøper bolig, forventer at selger og megler opplyser om offentlig regulering som berører eiendommen. Av adv.flm. Morten...

Overpris eller nedgang i boligpris

Når boligmarkedet er varmt, så synker noen ganger evnen til å holde hodet kaldt ved budgivning. Av advokatfullmektig Morten...

Boligeiers ansvar for takras

  Høyesterett avsa den 12. mars 2013 dom i sak som gjaldt straffansvar boligeier og vaktmester, etter at en person ble skadet da han ble...

Fristforlengelse og dagmulkt

Entreprenør/håndverker må kreve fristforlengelse ved ekstraarbeid, for å unngå dagmulkt. Av adv.flm. Morten...

Reklamasjon på sprekker i gulv og tak/vegg

Det klages ofte over sprekker i gulvparkett og i overganger mellom vegg og himling.  Av adv.flm Morten Stenheim morten@advokatsylte.no Sprekker...

Boligtvistnemnda

Boligtvistnemnda behandler tvister ved kjøp av ny bolig/leilighet eller fritidsbolig eller oppføring av tilsvarende. Boligtvistnemnda behandler...

Kan du reklamere på heksesot?

Heksesot er sot som har festet seg på vegger og tak (himling). Av advokatfullmektig Eirik Finseth eirik@advokatsylte.no Heksesot ser ut som...

Ufaglært arbeidskraft

Ufaglært arbeidskraft kan virke billig, men er i realiteten svært dyrt i et lengre perspektiv. Av adv.flm. Morten...

Eiendomsadvokat - spesialist på eiendomsaker

En eiendomsadvokat er en advokat som har spesiell juridisk og faktisk kunnskap om saker som gjelder eiendom. En advokat er i utgangspunktet...

Endring av våtromsreglene, igjen..

REVURDERING AV REGELENDRING. Søknadsplikten for våtrom som ble innført sommeren 2010, har vært gjenstand for omfattende...

Søknadsfrist rammetillatelse

FORLENGET FRIST til 1. juli med å sende inn søknader, der prosjektering er påbegynt før 1. juli 2010 og der bruk av byggteknisk forskrift vil...

Dagmulkt etter bustadoppføringslova

Retten til dagmulkt ved forsinket levering av ny bolig er usikker, dersom det ikke er fastsatt en bestemt dato i kontrakten.  Av...

Polske feil og mangler

Polakker er svært flinke til å arbeide, men det er ikke det samme som at alle som kommer her til landet har den kunnskap som er nødvendig for å...

P-rom, S-rom og BRA

En oversikt over beregningen av P-rom, S-rom og BRA. I takst- og verdivurderinger både i forbindelse med kjøp- og salg av eiendom samt...

Arbeid på egen bolig

Det er nå ikke lenger så lønnsomt å utføre arbeider på bolig ved egeninnsats. I en publisert undersøkelse fra Norstad på vegne av Finn.no,...