Skjema

  • 25.08.2013 20:11

    Sjekkliste til bruk ved boligkjøp

      Her finner du forbrukerrådets sjekkliste som vi anbefaler at du benytter før du legge inn bud ved kjøp av ny bolig. Sjekklisten minner kjøper...

  • 23.03.2013 19:41

    Skjøte

    Publisert 2013-02-19 21:36 (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du gratis skjøte som du kan benytte ved eiendomsoverdragelse. For...

Vis fler

Klage til Boligtvistnemnda ved kjøp av ny bolig

        
       Boligtvistnemnda behandler klager som gjelder nyoppført bolig, og                                  hvor entreprenøren er bransjemedlem

       Det er ikke de samme reglene som gjelder ved kjøp av ny og brukt bolig. Ved brukt boliger det reglene i "Lov om avhending av fast eiendom" som regulerer hva som skal anses som mangler mens "Bustadoppføringsloven" tilsvarende regulerer forholdene ved kjøp av ny bolig. 


       Både ved ny og brukt bolig vil en uenighet måtte løses gjennom dialog mellom partene. Dersom partene ikke blir enige, vil gjerne advokater koples inn på begge sider. Saken vil så kunne havne i rettssystemet. 


       Ved kjøp av ny bolig kan partene etter eget ønske også velge en alternativ fremgangsmåte ved reklamasjon, ved at det istedet klages til Boligtvistnemnda. 

Boligtvistnemnda er en klageinstans som er opprettet etter avtale mellom Forbrukerrådet, Boligprodusentenes Forening og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg og Norges Byggmesterforbund. Det er en forutsetning for å kunne kreve saken behandlet i nemnda, at entreprenøren er medlem av en av bransjeforeningene som nevnt.


       Slik klage kan inngis både med og uten advokatbistand. Forbruker kan få bistand hos det lokale Forbrukerråd. Dette vil i noen tilfeller kunne være en billigere og raskere fremgangsmåte enn å bringe saken inn for rettssystemet. Samtidig blir saken enklere behandlet, uten ordinær rettssak (det er vanligvis ren skriftlig behandling). Avgjørelsene fra nemnda er dessuten bare rådgivende for partene, og ikke rettslig forpliktende.


       Boligtvistnemnda behandler også reklamasjon som gjelder fritidsboliger; herunder eierseksjoner.


       Nemnda består av fem medlemmer, hvorav to er oppnevnt av entreprenørene og to av Forbrukerrådet. Nemnda ledes av en jurist som er oppnevnt av Forbrukerrådet og entreprenørene i fellesskap. 


       Det er videre er det en forutsetning for klagebehandlingen i nemnda, at forbrukeren først har reklamert skriftlig til entrepren over mangelen som påberopes (med mangel menes også til forsinkelse).


       Begge parter i tvisten kan kreve saken brakt inn for klagenemnda, men avgjørelsene er bare rådgivende og ikke rettslig forpliktende. Dersom en av partene er misfornøyd med resultatet eller rådet som nemnda gir, kan saken på vanlig måte bringes inn for ordinær domstol. 


                                                                ***

Eiendomsrett2Hos oss får du eiendomsadvokat som er spesialist med over 12 års erfaring. Vi tilbyr bistand i slike saker over hele landet. 


Dersom du har behov for en advokat i sak om eiendom, er du du velkommen til å sende oss et 
kontaktskjema eller ringe oss på tlf  22 20 50 40

Bilde av medlemmer_farger_web


Les mer om boligreklamasjon HER.
 


Bilde av kompetanseVåre tjenester:
- Kartlegging og løsning av tvister som gjelder fast eiendom
- Reklamasjon ved kjøp og salg av bolig  
- Reklamasjon ved kjøp av håndverkertjenester
- Veiretter og naboforhold
- Odelsrett 
 


kjøp, ny bolig, klage, mangler, boligtvistnemnda, klager, advokat, brukt, bustadoppføringsloven, uenighet, reklamasjon, forbrukerrådet, tvist, domstol, eiendom,