Skjema

  • 25.08.2013 20:11

    Sjekkliste til bruk ved boligkjøp

      Her finner du forbrukerrådets sjekkliste som vi anbefaler at du benytter før du legge inn bud ved kjøp av ny bolig. Sjekklisten minner kjøper...

  • 23.03.2013 19:41

    Skjøte

    Publisert 2013-02-19 21:36 (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du gratis skjøte som du kan benytte ved eiendomsoverdragelse. For...

Vis fler

Eiendomsadvokat - spesialist på eiendomsaker

Bilde av advokatgammelEn eiendomsadvokat er en advokat som har spesiell juridisk og faktisk kunnskap om saker som gjelder eiendom.

En advokat er i utgangspunktet "bare" en person med juridisk embedseksamen (cand.jur. eller master i rettsvitenskap) som i tillegg har arbeidet i minst 2 år enten som dommerfullmektig, advokatfullmektig eller poltijurist. I tillegg må vedkommende ha tatt advokatkurs og bestått dette. Deretter må vedkommende ha søkt tilsynsrådet om å få autorisasjon, og bestått denne testen og tegnet de nødvendige forsikringer m.m.

I gamle dager kalte en advokater for sakførere. Enda tidligere, var tittelen prokurator. Da var det utenkelig å skille advokater fra hverandre i form av kunnskap og spesialitet. Samtidig var leveforholdene og samfunnet mye enklere. Det skal i forbindelse med dette nevnes at advokatstanden bare siste 30 årene, har blitt mer enn tredoblet.

Advokater hadde inntil for noen få år siden monopol på å drive juridisk virksomhet. Etter en lovendring, er det nå fritt frem for enhver å gjøre dette. Tiden etter lovendringen har imidlertid vist at de som ønsker juridisk bistand til å "føre en sak",  foretrekker en advokat tl å gjøre dette.

Det juridiske studium ble samtidig for noen år siden redusert fra 6 til 5 år, og universitetstittelen endret fra cand. jur til master i rettsvitenskap. De fleste er nok enige i at det har vært uten betydning for de uteksaminertes evne til å fungere som advokat, om vedkommende har den ene eller andre tittelen.

Studenter ved de juridiske fakultet lærer svært lite om de mest praktiske spørsmålene om eiendomsrett, så som reklamasjoner i forbindelse med boligkjøp, håndverkertjenester m.m. Studiet er fortsatt svært teoretisk, og mye tid går med til å lære prinsippielle lærestetninger om lite praktiske forhold.

Dette gjør at de som skal arbeide særlig med eiendomssaker og kvalifisere til benevnelsen "eiendomsadvokat", bør ha tilleggskunnskaper utover de som tilegnes fra universitetet. Disse tilleggskunnskapene kan antakeligvis bare erverves ved omfattende og lang tids praksis med slike saker spesielt.