Skjema

  • 25.08.2013 20:11

    Sjekkliste til bruk ved boligkjøp

      Her finner du forbrukerrådets sjekkliste som vi anbefaler at du benytter før du legge inn bud ved kjøp av ny bolig. Sjekklisten minner kjøper...

  • 23.03.2013 19:41

    Skjøte

    Publisert 2013-02-19 21:36 (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du gratis skjøte som du kan benytte ved eiendomsoverdragelse. For...

Vis fler

Byggekostnadene opp 3 prosent

Byggekostnadene har i følge SSB steget med gjennomsnittlig ca. 3 prosent for boligarbeid, fra juli 2012 til juli 2013. 

 

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
 Juli 2013
Endring frå førremånad, prosentEndring fråførre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt10,12,9162,4
Bustader i alt, arbeidskraft0,03,4169,1
Bustader i alt, materialar0,22,4162,9
Einebustader av tre0,12,8162,8
Einebustader av tre, materialar0,22,4161,9
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-,jord- og sementarbeid0,12,8162,6
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-,jord- og sementarbeid, materialar0,22,4160,7
Bustadblokker0,13,0163,5
Bustadblokker, materialar0,22,3169,6
 
(Kilde SSB)

byggekostnader, ssb, bolig, byggekostnader, byggekostnadsindeks, arbeidskraft, materialer, 2012, 2013