Skjema

  • 25.08.2013 20:11

    Sjekkliste til bruk ved boligkjøp

      Her finner du forbrukerrådets sjekkliste som vi anbefaler at du benytter før du legge inn bud ved kjøp av ny bolig. Sjekklisten minner kjøper...

  • 23.03.2013 19:41

    Skjøte

    Publisert 2013-02-19 21:36 (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du gratis skjøte som du kan benytte ved eiendomsoverdragelse. For...

Vis fler

Endring av våtromsreglene, igjen..

Image of pink-bathroom-ideas-laufen-4

REVURDERING AV REGELENDRING. Søknadsplikten for våtrom som ble innført sommeren 2010, har vært gjenstand for omfattende kritikk.  

Departementet vurderer å lempe på søknadskravene for våtrom

Søknadsplikt (med krav om bruk av ansvarlige foretak) for våtrom ble (gjen)innført i 2010. Det ble da også innført krav om uavhengig kontroll, hvilket etter forutsetningen skulle tre i kraft fra 2012. Etter at innskjerpingsregelen ble innført, har det blitt reist kraftig kritikk fra flere hold med påstander om unødvendig byråkratisering. Det er pekt på på omfattande skjemaer, omstendelig kommunal saksbehandling og høye kommunale gebyr.

Kommunal- og regionaldepartementet har registrert kritikken, og valgt å sende et forslag til forenkling av reglane ut på offentlig høring. Målet er å gjøre det enklere å bygge, og å gi kommunene større spillerom for selvesendig vurdering og utnytting av ressurser.

I følge departementet er det registrert at huseiere i økende grad selv velger å etterspør tilstrekkelig fagmessig kompetanse når arbeid på våtrom skal utføres. Videre er det registrert betydelig større fokus fra håndverkernes side på problemet, hvilket også har medført større fokus på opplæring og kvalitetssikring.

Du finner høringsbrevet
her.