Skjema

 • 25.08.2013 20:11

  Sjekkliste til bruk ved boligkjøp

    Her finner du forbrukerrådets sjekkliste som vi anbefaler at du benytter før du legge inn bud ved kjøp av ny bolig. Sjekklisten minner kjøper...

 • 23.03.2013 19:41

  Skjøte

  Publisert 2013-02-19 21:36 (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du gratis skjøte som du kan benytte ved eiendomsoverdragelse. For...

Vis fler

Søknadsskjema etter plan- og bygningsloven

(Kilde: advokatsylte.no)

Skjema (1)


A SØKNADSBLANKETT (BYGGETILLATELSE M.M)
1) 
SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE
2) SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT
3) SØKNAD OM FERDIGATTEST
4) SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE
5) SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
6) SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK 
     
Vedlegg til tiltakstillatelseSkjema (1)


B VEDLEGG TIL SØKNAD
1) 
BOLIGSPESIFIKASJON
2) ARBEIDSTILSYNET
3) SLUTTRAPPORT MED AVFALLSPLAN FOR NYBYGG
4) SLUTTRAPPORT MED AVFALLSPLAN REHABILITERING
5) GJENNOMFØRINGSPLAN

Skjema (1)


C VARSLER

1) NABOVARSEL
2) 
GJENPART NABOVARSEL 
3) 
KVITTERING NABOVARSEL Skjema (1)

D ANSVARSRETT

1) SAMSVARSERKLÆRING
2) KONTROLLERKLÆRING MED SLUTTRAPPORT
3) 
VEDLEGG TIL SØKNAD OM ANSVARSRETT
4) 
REFERANSEPROSJEKTER (UTEN S GODKJ)
5) 
SØKNAD OM ANSVARSRETT
6) 
MELDING OM OPPHØR AV ANSVARSRETT
7) SØKNAD SELVBYGGER
8) 
EGENERKLÆRING SELVBYGGER

Følgende tiltak krever søknad og tillatelse før igangsetting:

 1. Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg.
 2. Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under 1.
 3. Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under 1.
 4. Riving av tiltak som nevnt under 1.
 5. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner.
 6. Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig.
 7. Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretninger o.l.
 8. Deling av eiendom eller opprettelse av enhet som kan festes bort i mer enn 10 år. Slik tillatelse er ikke nødvendig for deling som skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.
 9. Vesentlig terrenginngrep. Fylling eller planering av terreng når tiltaket fører til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk. I tettbygd strøk fylling eller planering når tiltaket fører til mer enn 1,5 m avvik. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. i tett bebyggelse må avviket være mer enn 0,5 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei.
 10. Anlegg av vei eller parkeringsplass.

Eiendomsrett2
Hos oss får du eiendomsadvokat som er spesialist med over 10 års erfaring. Vi tilbyr bistand i slike saker over hele landet. 


Dersom du har behov for en advokat i sak om eiendom, er du du velkommen til å sende oss et 
kontaktskjema eller ringe oss på tlf
 22 20 50 40

Bilde av medlemmer_farger_web 


Bilde av kompetanseVåre tjenester:
- Kartlegging og løsning av tvister som gjelder fast eiendom
- Reklamasjon ved kjøp og salg av bolig  
- Reklamasjon ved kjøp av håndverkertjenester
- Veiretter og naboforhold
- Odelsrett